Sever 1
173

Thông lồn cho em nhân viên bán hàng trong tiệm quần áo

Kiều Hạ Linh mở to mắt với vẻ mặt ngạc nhiên: Như này là sướng hả chú . Đinh Trờng Sinh gật đầu, cũng ý thức được tầm quan trọng vấn đề. Kiều Hạ Linh ngượng đến chín mặt: Chú kỳ quá à. Đinh Trường Sinh vừa nghe Chu Minh Thủy hỏi như vậy, hận không thể tự tát cho mình một cái, vạn nhất Chu Minh Thủy dựa thế điều mình quay về, thì mình nên làm cái gì bây giờ Ách, nếu chú thấy cần, nhân viên bán hàng thì cháu sẽ chuẩn bị Đinh Trường Sinh đưa bóng cho Chu Minh Thủy.

View more